Slide background
+
Kalite vaad eden anlayış ile tanışın..
Slide background
+
Bingöl (Merkez) İçmesuyu Kanalı İnşaatı
Slide background
+
Alken İnşaat Güvencesi ile..

Kanallar neden temizlenmelidir?

Hergün defalarca kullandığımız, ve kullanmak zorunda olduğumuz altyapı sistemimiz şehir hayatı için son derece önemlidir. Hızla büyüyen ve nüfusu artan ülkemizde kanalların yükü de her geçen gün artmaktadır.

Kanal içerisinde zamanla biriken teresubat (kum, taş, katı yağ, ağaç kökü, atıklar) çoğunluğu Ø200 mm. çapında yapılmış olan şehir içi altyapısında periyodik olarak temizlenmediği taktirde kanalın dolmasına ve dolayısıyla tıkanmasına yol açar.

Kanalların tıkanması gelişmiş bir şehirde belediyecilik anlayışında asla görülmemesi gereken bir problemdir ve şehir insanının karşılaşmak istemediği bir durumdur.Dolayısıyla hızla gelişmekte olan Ülkemizde de bu konuya çok önem verilmektedir. Kanallardaki pislik,herhangi bir sızıntı durumunda çevreye ve insan sağlığına da çok ciddi zararlar verdiği gibi,kanalın dolu olması ve taşması durumunda etrafa yayılacak kötü kokular çok rahatsız edicidir.

Türkiye’de mevcut şehir altyapısında kanalların periyodik temizlenmesi işi şehirlerin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kontrolü altındadır. Çevre Bakanlığı da büyük fabrikalar ve otellere yaptığı sıkı denetimlerle bu konudaki hassasiyetini açıkça gösteriyor ve problemlerini çözemeyen özel firmalara da çok ciddi cezalar uyguluyor.
 
Günümüz Teknolojisinde Kanallar nasıl temizleniyor?

Eskiden kanalizasyon temizliği insan gücü ve ilkel yöntemlerle yapılmaktaydı, küçük bir sorunda bile açık kazı uygulanmaktaydı ve içinden çıkılmaz hale gelen bu kazılara çözüm gerekliydi ve en nihayetinde teknoloji bu alanda da kendini gösterdi ve Kombine Kanal Temizleme Araçları üretildi.

Temizlenen kanallar bugün minimum insan gücü gerektiren, yani insanı kanalınpisliğine sokmadan kanalı temizleyen Re-Cycle Kombine Kanal Temizleme araçları ile temizleniyor. Bu araçlar üzerlerine monteli çok kuvvetli basınçla kanala su basan hortumlarla kanalın içindeki teresubatı kanalın logar-baca ağzına kadar getirdikten sonragene üzerine monteli yüksek vakumlama gücündeki hortumlarıyla aracın içindeki pis su tanklarına çekiyor.Üzerindeki re-cycle sistemi ile de kanaldaki suyu pisliğinden arıtıp tekrar geri kanala boşaltıyor.Tüm dünyada uygulanan bu sistem ile kanallar hiçbir kazıya gerekduymadan ve trafiği aksatmadan çok kısa bir süre içerisinde pislikten tamamen arındırılıyor ve tıkanmaları önlüyor. Bu çalışmalar sayesinde zaman ve işgücü olarak maksimum tasarruf sağlanmaktadır.
 
Görüntüleme – TV Inspection

Dünyada şehir planlaması her gün gelişen teknolojiye ayak uydurarak yeni bir boyut kazanıyor. Günümüzde özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan yoğun trafik sebebiyle altyapıda yaşanan her problemi açık kazı yöntemiyle tamire çalışmak,şehri bir bakıma felç etmek anlamına geliyor.Bunun için tüm dünyanın kullandığı,kazıya gerek bırakmayan TV Inspection sistemi Türkiye’de de başarıyla uygulanmaktadır. Operatör tarafından yönlendirilen RoboCam Robotlar ile alınan görüntüler araç içerisindeki kontrol odasındaki monitörler vasıtası ile incelenir, DVD’lere kaydedilir ve gerekli müdahaleler ilk elden burada yapılır.Söz konusu görüntü ve bilgiler CD ler ve araçtaki yazıcıdan doküman olarak alınabilmektedir.
 
– Yüksek çözünürlükte görüntü
– Noktasal arıza tespiti
– Eğitim grafiği, metraj bilgisi

 
İçme suyu, atık su, yağmur suyu vb.kanallarda zamanla meydana gelmiş; kırık, çatlak,aşınma, delinme, erime, tıkanıklık, çökme vs. veya imalat esnasında meydana gelmiş hataların son teknoloji Kanal Görüntüleme Robotları aracılığı ile görüntülenmesini sağlamaktayız.

Bu sistemde önceden temizlenmiş kanallara giren CCTV Kameralar çok kısa bir sürede, sadece bir muayene ya da parsel bacası kenarına yerleştirilen bilgisayar ve elektronik sistemi kurulu olan görüntüleme aracı vasıtası ile; bacadan kanal içerisinde konulan robotu araç içerisinde bulunan kontrol panelinden kullanan operatör arıza vb. sorunları robot ile göstererek, bu görüntüleri bilgisayar yardımıyla kayıt altına almaktadır. Bu sayede kanalın baştan sona görüntüsünü kaydedip, bize kanaldaki sorunları anında izleme şansı veriyor, yani bir bakıma şehre endoskopi yapıyor diyebiliriz. Bu becerikli cihazlar çapı 20 cm’dentutun da, kanalların bağlandığı 2 mt.çapındaki kollektörleri dahi görüntülemektedir. Kanallarda alınan bu görüntüler daha sonra ofisimizdeki teknik personellerimiztarafından CD/DVD ortamlarına aktarılıp raporlar halinde sunulmaktadır.
 
Rabıtların temizlenmesi ve Görüntülenmesi:

Bina, İşyerleri ve müstakil evler kirli atıklarını rabıt bağlantılar yoluyla anakanalizasyon hatlarına aktarmaktadır, bu rabıt bağlantılar uzun süre kullanımdan sonra doğal olarak dolmakta ve tıkanıklıklar meydana gelmektedir bu sebepten ötürü normal akışını gerçekleştirmesi gereken bu küçük çaplı bağlantılar görevini yerine getirememekte ve lağım kokuları, geri taşma gibi bina, işyeri ve evlerdeki kullanıcıların sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Bu tür sorunların yaşanmaması açısından bir sokağın kanalizasyon hattına bağlı olan rabıtlarının temizliğinin yapılıp işler hale getirilmesi gerekmektedir. Rabıtların temizliği Kuka adı verilen kanal temizleme araçlarıyla kolayca yapılmaktadır.

Temizlenmesi gereken kullanım alanının fosseptik çukuruna yanaşan Kuka aracı buradan Rabıt bağlantısına bıraktığı hortum ile düşük bar’da basınçla birlikte rabıt bağlantınıntemizliğini yapmakta ve içerisindeki malzemeyi ve teresubatı kanalizasyon hattına aktarmaktadır, dolu olan fosseptik çukurunu ise Vidanjör adı verilen vakum gücü yüksek araç ile üzerine monteli olan tankerin içine çekim yapılmaktadır, temizlenmiş olan bu daha bağlantılar daha sonra mini kameranın rabıt bağlantı içine yerleştirilmesiyle görüntüsü alınmakta ve kayıt edilmektedir.
 
Kanallarda Rehabilitasyon Nedir?

Kanalların yapımı esnasında veya sonradan meydana gelmiş olan kusurların (kırık, çatlak, erime, kayma, borular arası açıklık, çökme, betonlaşma, yanlış bağlantı) çeşitli yöntemler ile giderilip kanalın yeniden kullanılır hale getirilmesidir.
 
Rehabiltasyon Yöntemleri :
 
Freze Yöntemi

Kanal içerisinde tıkanıklıklara neden olup hidrolik akışı engelleyen malzemeler (Ağaç kökleri, katı atıklar, betonlaşmış malzemeler, contalar, PVC rabıt uzantıları v.b) ile borudaki daralmaları, çatlakları, boru birleşim yerleri ile contaların geçip geçmediğini kontrol eder.

Sorunlu kanalizasyon veya kapalı alanlar içine bırakılan Robocam, dışarıdan kuman da ile hareket ediyor ve sahip olduğu kamera sistemi sayesinde sorunu detaylı bir şekilde tespit ediyor robot üzerindeki freze aparatları sayesinde sorun teşkil eden rabıt bağlantıları, ağaç kökleri, katılaşmış yağ tabakaları, contalar vs kesilip traşlanarak sorun ortadan kaldırılıyor. Freze robotunun çok yönlü hareket kabiliyeti ve her zemine uygun tekerlekleri sorun çözmeyi kolaylaştırmaktadır.

Başa Dön